Vastuullisilla valinnoilla päästöt puoleen – InCar

Vastuullisilla valinnoilla päästöt puoleen

Automaalaus on mielikuvissa autokorjaamotoiminnan saastuttavimpia vaiheita. Maalien valmistuksessa onkin historiallisesti syntynyt paljon päästöjä, joihin EU on asettanut rajoitteet. InCar on ottanut harppauksen huomattavasti ympäristöystävällisempään suuntaan yhdessä maalitoimittaja Amoyn kanssa.

InCar on ottanut käyttöön ensimmäisenä Suomessa RM:n Pioneer e’Sense -sarjan tuotteet. Maalisarjan takana on maailman suurimpiin kemian alan yhtiöihin kuuluva BASF. Maalien valmistuksessa on korvattu fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla luonnonvaroilla. Samoja menetelmiä käytetään myös muualla kuin autoteollisuudessa. Aikaisemmassa RM:n tuoteperheessä oli yhdistetty perinteisiä maaleja sekä e’Sense tuotteita. Tällä hybridi tuoteperheellä säästöjä hiilidioksidipäästöjen osalta syntyi peräti 425 tonnia. Määrä on autolla ajettuna 3,4 miljoonaa kilometriä eli 9 kertaa maasta kuuhun ja takaisin. Uudessa tuoteperheessä kaikkien tuotteiden valmistus tapahtuu ympäristöystävällisesti, ja nähtäväksi jää kuinka suuriin säästöihin tällä päästään.

Pioneer e’Sense on yksi maailman ympäristöystävällisimmistä automaalisarjoista. InCar on Suomessa ensimmäinen sarjan käyttöönottaja.

Edelläkävijänä Suomessa

Ensimmäisenä sarjasta InCar ottaa käyttöön lakat. Ympäristöystävällisyys ei jää tuotteissa ainoastaan valmistukseen ja kuljetukseen, vaan jatkuu aina käyttöön saakka. Uusissa lakoissa on huomattavasti pienempi määrä VOC-päästöjä, eli haihtuvia orgaanisia aineita. Mitä vähemmän haihtuvia ainesosia maalissa tai lakassa on, sitä nopeammin se saadaan kuivatettua eikä maalauskammioita ole tarpeen lämmittää pitkiä aikoja. Tästä syntyy selkeä hyöty myös itse auton käyttäjälle, sillä maalausprosessi saadaan aikaisempaa nopeammin valmiiksi.

Seuraavalla askeleella värilinja

Värilinjan käyttöönotto InCarilla tulee ajankohtaiseksi myöhemmin. Keski-Euroopassa värilinjoja on jo käytössä ja InCar tulee olemaan ensimmäinen käyttöönottaja Suomessa. Tuote on kehitetty erityisesti uuteen autokantaan. Värilinjan käyttöönottoa on viivästyttänyt korona, sillä tarvittavia koulutuksia ei ole saatu järjestettyä. Koulutusten pariin päästään lähikuukausina, liikkumis- ja kokoontumisrajoitusten hellitettyä. Värilinjan myötä ympäristöä kuormittavat säästöt saadaan peräti puolitettua. EU:n on määrittänyt haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöille maksimirajat. Tällä hetkellä EU:n asettama raja on 420g/litra. Uusi värilinja leikkaa päästöt lähes puoleen vähentäen luvun 240g/litra. EU:n odotetaan jollain aikavälillä myös mukauttavan rajojaan kohti ympäristöystävällisempiä ratkaisuja.

Kestävän kehityksen sertifikaatti

Tuoteperheen käyttöönoton myötä InCarille on myönnetty puolueeton sertifikaatti kestävien materiaalivalintojen hyödyntämisestä. Serftifikaatin on myöntänyt BASF ja Amoy. BASFin maalien valmistusmenetelmälle on niin ikään myönnetty sertifikaatti saksalainen REDcert:in toimesta, joka valvoo ympäristön näkökulmasta kestävää kehitystä ja edistää yritysvastuuta tekemällä läpinäkyväksi yritykset, joiden valinnat tukevat ympäristön kuormituksen vähentämistä.

InCarin aluejohtaja Kari Matikainen vastaa myös koko InCarin maalaamotoiminnoista. Kari pääsi vastaanottamaan maahantuoja Amoyn edustaja Lauri Toivoselta sertifikaatin Pioneer e’Sense tuoteperheen käyttöönotosta.