Etäkoodaus tuo vastuullisuutta vauriokorjaamiseen – InCar

Etäkoodaus tuo vastuullisuutta vauriokorjaamiseen

Vastuullisuutta miettiessä minkä tahansa organisaation vinkkelistä haltuun otettava kenttä on valtava. Yllättävätkin asiat kiinnittyvät vastuullisuuteen tavoilla, joita edes kokeneet ammattilaisetkaan eivät välttämättä heti näe. Onkohan näin myös etäkoodauksen suhteen?

Ajoneuvoja korjatessa tulee eteen tilanteita, joissa joitakin sellaisia osia vaihdetaan tai irrotetaan ja kiinnitetään, mihin liittyy ajoneuvon tietojärjestelmien ohjausta. Tällaisissa tapauksissa kyseisten järjestelmien – tai jopa koko ajoneuvon – ohjainlaitteiden ohjelmistot tulee joko päivittää uudelleen tai koodata se ajoneuvon järjestelmään vaihdettu uusi osa, jotta ajoneuvo osaa ohjata kyseistä osaa ja toimintoa oikein. Perinteisesti nämä ovat onnistuneet vain käyttämällä ajoneuvon merkkitesteriä, eli käytännössä korjauksen alla ollut auto on pitänyt siirtää merkkiliikkeeseen ohjelmointeja varten. Nämä ovat välttämättömiä toimenpiteitä, jotta autot toimivat juuri niin kuin valmistaja on ne tarkoittanut toimivaksi. Me InCarissa halusimme luoda mahdollisimman vaivatonta vauriokorjaamista ja sen vuoksi lähdimmekin pilotoimaan rohkeasti etäkoodausta parin kumppanin kanssa. Etäkoodauksen toi Suomeen InCar ja Hella Gutmann. Vähän myöhemmin Bosch liittyi tähän mukaan tarjoten palvelua InCarille ja luonnollisesti omalle Bosch Car Service ketjulleen.

Etäkoodauksen avulla saamme ajoneuvon yhdistettyä pilvipalvelimen kautta erilliseen palvelukeskukseen, missä koulutettu ja järjestelmiin perehtynyt henkilö käyttää joko merkkitesteriä tai yhdistää auton valmistajan tietojärjestelmiin, ja näin saadaan tehtyä tarvittavat mittaukset, vikakoodien luvut, ohjelmoinnit tai koodaukset etänä.

Pellopelottoman propellihatusta on hyötyä

Ensimmäisenä toimijana isommassa mittakaavassa pääsimme mukaan näkemään ja oppimaan mitä kaikkea lopulta tarvitsemme ja mihin kaikkeen etädiagnostiikka kykenee. Varhaisen aloituksen myötä olemme päässeet varsin pitkälle ymmärtääksemme, mitä kaikkea etädiagnostiikalta tarvitsemme juuri meidän alaamme silmällä pitäen, ja samalla saaneet etäkoodausta kehitettyä tarvitsemillemme osa-alueille. Tiiviissä yhteistyössä olemme olleet aktiivisesti mukana kehittämässä etäkoodausta sopivammaksi vapaiden korjaamoiden – eritoten vauriokorjauksen – tarpeisiin ja tilanteisiin

Mietit ehkä, miten tämä nyt vastuullisuuteen liittyy? No suoraan asiakkaalle ja yhteiskunnalle syntyvien hyötyjen kautta! Etäkoodaus tuo järkevällä tavalla riippumattomat korjaamot ja heidän asiakkaansa sen saman tiedon ja taidon pariin, mitä on merkkiliikkeillä ja mihin ryhmäpoikkeusasetus on tarkoitettu. Etäkoodaukseen kykenevä korjaamo pystyy tarjoamaan autoilijalle kaiken tarvittavan ilman, että autoa pitää siirtää merkkiliikeisiin ja näin pidentää seisonta-aikoja. Oikein toimiva auto ei myöskään kuormita ilmastoa päästöjen suhteen enempää kuin pitäisi. Väärällä toiminnalla voi olla merkittäviä vaikutuksia liikenneturvallisuuteen, kuin myös polttoaineen kulutukseen ja sitä myötä päästöihin. Näissä ei puhuta ihan pienistä rahasummista.

Vastuullisuus ja turvallisuus käsikädessä

Etäkoodaus yhdessä muiden laatutaattujen palvelustandardien ohella varmistaa, että ajoneuvo on korjattu juuri niin kuin pitää ja kaikki sen toiminnat on varmistettu. Taataan siis se, että takuut säilyvät ja autot toimivat suunnitellun mukaisesti. Tällainen vastuullinen toimija on helppo valinta asiakkaille. Ja kun kaikki tarvittava voidaan tehdä yhdessä paikassa, korjauksen kokonaisaika lyhenee ja korjauksen kokonaiskustannukset pienenevät

Etäkoodauksen tulevaisuus on jännittävä, sillä se näyttelee suurta osaa auton valmistajan ja autoa korjaavan korjaamon välillä. Tällä on merkittävä vaikutus myös oikeudellisista näkökulmista, kun mennään kohti autonomista ajamista. Siinä vaiheessa, kun tietokoneet ottavat auton haltuun kuljettajan sijasta, myös mahdollisten onnettomuuksien syyt siirtyvät kuljettajilta ajoneuvojen valmistajille ja luonnollisesti myös niitä korjanneille korjaamoille.

Mika Saastamoinen

Kirjoittaja on 100-prosenttisesti suomalaisen vauriokorjaamoketjun kehityspäällikkö, intohimoinen ajoneuvotekniikan kehittymisen seuraaja ja sitä kautta innokas miettimään korjaamojen tulevaisuuden tarpeita kannattavan ja vastuullisen liiketoiminnan sekä korjausmenetelmien suhteen.