Kohti itseajavia autoja – Näin autonominen ajaminen voi mullistaa liikkumisen – InCar

Kohti itseajavia autoja – Näin autonominen ajaminen voi mullistaa liikkumisen  

Autonominen ajaminen tarkoittaa autojen kykyä liikkua ilman ihmisen aktiivista hallintaa. Ajatus autonomisesta ajamisesta tuo mieleen sci-fi-elokuvien kuljetusrobotit, joten ei ihme, että itseohjautuvat autot ovat kiehtoneet jo pitkään. Autonominen ajaminen lupaa tehdä elämästämme helpompaa, turvallisempaa ja mukavampaa, vaikka muutama mutkakin mahtuu vielä matkaan.

Autonomiaa monella tasolla

Autonomisessa ajamisessa on viisi tasoa, jotka kulkevat asteittain kohti täydellistä itseohjautuvuutta. Taso 0 tarkoittaa perinteistä ajamista, jossa kuljettaja hoitaa kaiken ohjauksesta jarrutukseen ja kaasuttamiseen. Taso 1 tarkoittaa kuljettajaa avustavaa ajamista, kuten kaistanvaihtoavustimia ja mukautuvaa vakionopeussäädintä. Taso 2 on osittainen autonomia: silloin auto kykenee suorittamaan monia ajamiseen liittyviä tehtäviä, mutta kuljettajan on edelleen oltava valmiudessa ottamaan ohjaus milloin tahansa.

Kolmannessa tasossa auto voi ajaa itsenäisesti tietyissä olosuhteissa, kuten tietyillä moottoriteillä, mutta kuljettaja on edelleen vastuussa ajamisesta ja hänen on kyettävä ottamaan ohjaus tarvittaessa. Olemme nyt tasojen kaksi ja kolme välivaiheilla. Neljännessä tasossa auto kykenee ajamaan itsenäisesti kaikissa olosuhteissa, mutta kuljettajan on edelleen oltava valmiudessa ottamaan ohjaus tarvittaessa. Viimeinen taso 5 tarkoittaa täysin autonomista ajamista, jossa ei ole kuljettajaa lainkaan.
”Tällä hetkellä autot kykenevät suorittamaan kaistanvaihdon ja pysäköinnin kaltaisia tehtäviä, mutta kuljettajan on oltava edelleen valmiudessa ottamaan autolta ohjat”, sanoo suomalaisen vauriokorjaamoketju InCarin kehityspäällikkö Mika Saastamoinen.
 
”Kehitys on kuitenkin nopeaa. Tavoitteena on saavuttaa täysin autonomiset autot, jotka kykenevät ajamaan itsenäisesti kaikissa olosuhteissa, mikä voisi merkitä merkittävää muutosta ihmisten liikkumistottumuksiin ja autoteollisuuteen”, Saastamoinen kertoo.

Hyötyjä autonomisesta ajamisesta

Autonomisen ajamisen yleistyminen voi vaikuttaa merkittävästi tavalliseen kansalaiseen. Ensinnäkin autonomiset autot voivat tehdä liikkumisesta helpompaa ja mukavampaa, sillä kuljettaja voi rentoutua tai tehdä muita asioita auton ajaessa itsestään. Tämä voi vapauttaa aikaa esimerkiksi työhön tai vapaa-ajan aktiviteetteihin.

Toinen hyöty autonomisesta ajamisesta on turvallisempi liikenne. Autonomiset autot ovat vähemmän alttiita inhimillisille virheille ja voivat reagoida nopeasti ympäristön muutoksiin, kuten toisten autojen liikkeisiin tai tien kuntoon. Se voi vähentää onnettomuuksia ja pelastaa henkiä.
”Autonominen teknologia on yleensä nopeampaa ja tarkempaa kuin ihmisen toiminta, joten onnettomuuksien riski vähenee. Autonominen teknologia voi tunnistaa mahdolliset vaarat tai esteet ja toimia nopeasti välttääkseen ne”, Saastamoinen kertoo.

Lisäksi autonomiset autot voivat olla ympäristöystävällisempiä.
”Autonomiset autot voivat parantaa liikenteen sujuvuutta ja vähentää ruuhkia, sillä ne voivat kommunikoida keskenään sekä ympäröivän infrastruktuurin kanssa ja optimoida reittinsä tehokkaammin: autot voivat käyttää energiatehokkaampaa ajotapaa ja optimoida ajoreittejä esimerkiksi kimppakyytejä varten. Tämä voi säästää aikaa ja polttoainetta sekä vähentää päästöjä ja liikenteen aiheuttamaa melua”, Saastamoinen sanoo.

Autonomisessa ajamisessa on myös potentiaalia parantaa liikkumisen saavutettavuutta. Autonomiset ajoneuvot voivat tarjota edullisempaa ja joustavampaa liikennettä ihmisille, jotka eivät omista autoa tai joilla on vaikeuksia päästä liikkumaan muuten.

Onnellisten maa Suomi eturintamassa – jälleen

Suomi on yksi niistä maista, joissa autonomisen ajamisen testaaminen on sallittua tieliikenteessä. Tämä on tärkeää, jotta autonomisen ajamisen teknologiaa voidaan kehittää oikeissa olosuhteissa.
”Suomi on todellakin ollut eturintamassa autonomisen ajamisen kehittämisessä! Monet suomalaiset yritykset ovat aktiivisesti mukana autonomisen ajamisen tutkimuksessa ja kehityksessä, ja Suomi on myös aktiivisesti osallistunut kansainvälisiin kehityshankkeisiin”, Saastamoinen luettelee.
 
”Lisäksi Suomen tieverkko on kohtuullisen hyvässä kunnossa, mikä on tärkeää autonomisen ajamisen kannalta. Hyvin hoidetut tiet ja selkeät liikennemerkit mahdollistavat ajoneuvojen tarkan paikannuksen ja liikkumisen. Tosin tämänhetkinen tekniikka on vielä herkkää säävaihteluille, esimerkiksi lumisateen haitatessa liikennemerkkien ja tiemerkintöjen havainnointia”, Saastamoinen huomauttaa.

Autonomisen ajamisen tulevaisuus Suomessa riippuu Saastamoisen mukaan monesta tekijästä, kuten teknologian kehityksestä, lainsäädännöstä ja kuluttajien halukkuudesta käyttää autonomisia autoja.
”Suomessa on jo käynnissä useita hankkeita ja aloitteita, kuten 6Aika-projekti, joka pyrkii muun muassa edistämään autonomista ajamista kaupungeissa. Suomessa on myös useita korkeakouluja, jotka ovat mukana autonomisen ajamisen tutkimuksessa ja kehityksessä. Tämä tarkoittaa, että maassamme on paljon korkeasti koulutettua työvoimaa, joka pystyy työskentelemään autonomisen ajamisen parissa”, Saastamoinen sanoo.

Käynnissä on ollut myös muita yhteiskunnallisia aloitteita, jotka edistävät autonomisen ajamisen kehitystä. Vuonna 2020 Teknologian tutkimuskeskus VTT, Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto sekä kahdeksan muuta yliopistoa ja ammattikorkeakoulua käynnistivät RAAS-tutkimusallianssin. Kaikille avoimen yhteenliittymän päämääränä oli tukea ja nopeuttaa meri- ja maaliikenteen, ilmailun sekä työkoneiden automatisoitujen ratkaisujen kehitystä. Myös Turun yliopiston Brahea-keskuksen Autonomiset Meri- ja Maantiekuljetukset -ohjelma tutki autonomisen ajamisen sovelluksia merikuljetuksissa ja maantiekuljetuksissa. Vaikka keskus on lakkautettu, ohjelmat jatkuvat Turun yliopiston suojissa rahoituksen ja sopimusten loppuun asti.
”Tällaiset hankkeet ovat olleet tärkeitä autonomisen ajamisen kehittämisessä ja osoittavat, että Suomi on sitoutunut olemaan mukana kehittämässä tulevaisuuden liikkumista”, Saastamoinen toteaa.

Uhkia ja haittoja?

Vaikka autonomisella ajamisella on monia potentiaalisia etuja, siihen liittyy myös haasteita, jotka on otettava huomioon. Autonomisen ajamisen teknologia on edelleen kallista, mikä voi rajoittaa sen saatavuutta ja käyttöä.
”Autonomisen ajamisen tekniikka on myös melkoisen monimutkaista, mikä tarkoittaa, että auton omistajat voivat olla riippuvaisia teknologiasta ja tarvitsevat jatkuvaa päivitystä ja ylläpitoa. Vauriokorjaamisen infrastruktuurista tarvitaan myös tätä kehitystä tukevaa osaamista. Tässä tarvitaan laajaa yhteistyötä vaurioalan ammattilaisia kouluttavien tahojen kanssa”, Saastamoinen miettii.

Myös turvallisuus puhuttaa.
”Vaikka autonomisen ajamisen turvallisuus on edistynyt paljon, teknologia ei ole täysin virheetön. On edelleen mahdollisuus teknisille vioille tai virheille, jotka voivat aiheuttaa vaaratilanteita liikenteessä. Onko kynnys täyden hallinnan antamiselle liian korkea?” Saastamoinen kysyy.

Yhteiskunnallisiakin vaikutuksia voi olla. Autonomisesti ajavilla ajoneuvoilla on mahdollisuus korvata ihmiskuljettajien tarve, mikä voi johtaa ammattikuljettajien ja jakelutyöntekijöiden työpaikkojen menetykseen.
”Tämä voi jopa aiheuttaa haluttomuutta kehittää näitä systeemejä sellaisiksi, että ne tukevat toisiaan tarpeeksi aukottomasti”, Saastamoinen pohtii.

 ”Toisaalta muuttuva tekniikka tuo mukanaan myös aivan uudenlaisen osaamisen tarpeen ja synnyttää sitä kautta myös uusia toimenkuvia ja työpaikkoja.”

Ja entä tietoturva? Autonomisen ajamisen autot keräävät valtavan määrän tietoja kuljettajiensa matkareiteistä, ajoajoista ja henkilötiedoista. Tämä voi aiheuttaa huolta tietokantoihin suunnatuista murroista ja arkaluontoisen tiedon varastamisesta – tai jopa onnettomuuksien aiheuttamisesta ohjauskykyä ja -valintoja häiritsemällä.

On tärkeää huomata, että nämä haasteet ovat vasta mahdollisia riskejä, joita voidaan vähentää ja hallita teknologian kehittyessä ja lainsäädännön kehittyessä vastaamaan uusia autonomisen ajamisen haasteita.
 ”Autonomisen ajamisen kehittäminen jatkuu varmasti kiihtyvällä vauhdilla tulevaisuudessa. Käyttöönotto on kuitenkin asteittaista ja vaatii aikaa, sillä se edellyttää myös infrastruktuurin ja lainsäädännön muutoksia. Lopulta kuitenkin autonomisen ajamisen kehitys mullistaa tavan, jolla liikumme ja ajamme autoa tulevaisuudessa”, Saastamoinen päättää.

Viisi syytä innostua autonomisesta ajamisesta:

  1. Vapaa-aika – autonomisella autolla ajamiseen käytetty aika voidaan käyttää lukemiseen, rentoutumiseen tai vaikka työskentelyyn.
  2. Turvallisuus – autonomiset autot voivat vähentää onnettomuuksia ja tieliikennekuolemia, sillä niiden havaintokyky ja reagointikyky ovat yleensä parempia kuin ihmisen.
  3. Sujuvuus – autonomiset autot voivat vähentää liikenneruuhkia, kun niiden liikennevirtaa voidaan optimoida tehokkaammin.
  4. Saavutettavuus – autonomiset autot voivat auttaa ihmisiä, joilla ei ole mahdollisuutta ajaa itse tai jotka eivät halua ajaa, saavuttamaan uusia paikkoja.
  5. Ympäristö – autonomiset autot voivat auttaa vähentämään ympäristöhaittoja, sillä niiden avulla voidaan optimoida ajoreittejä ja välttää turhia päästöjä.

Kiinnostaako uuden ajan diagnostiikka?