InCar Akatemia mullistaa suomalaisen autoalan osaamisen – InCar

InCar Akatemia mullistaa suomalaisen autoalan osaamisen

Suomen autokorjaamoissa riittää töitä, mutta uusista tekijöistä on alalla vakava pula. InCar on lähtenyt taltuttamaan pulmaa perustamalla oman sisäisen koulutusohjelman, InCar Akatemian. Kyseessä on Suomen ensimmäinen monimerkkikorjaamon oma koulutusohjelma, eikä sen tarina jää vain siihen!

InCar Akatemian tavoitteena on tehdä hyvää koko Euroopan autoalalle: InCarissa halutaan räjäyttää koko osaamishaaste taivaan tuuliin lisäämällä rautaista osaamista alan sisällä, kouluttamalla uusia tekijöitä ja tuomalla uusia osaajia Suomeen tarjoamalla täältä heille töitä ja uusia urapolkuja.

“Autoasennuspuolella tilanne on parempi, mutta maalari- ja koripuolelle ei riitä tarpeeksi motivoituneita opiskelijoita. Se on iso asia, johon luomme muutosta. Tämä on mielenkiintoinen käsityöala”, InCarin aluejohtaja ja InCar Akatemian kouluttaja Jari Wiman sanoo.

“Ala kehittyy koko ajan, joten on tärkeää, että toimintatapoja selkiytetään. Kun yhteistyö autovalmistajien kanssa sujuu, saadaan ohjeita helposti ja prosesseja nopeammiksi!”

– Aleksi Näsänen

“Todella monipuolinen koulutus: koko ajan oppii uutta. On hienoa, että työnantaja tarjoaa koulutuksen, jossa kehittää omia vahvuuksiaan.”

– Petteri Kuokkanen

Koulutusta sekä uusille että vanhoille tekijöille

InCar Akatemia on suunnattu koko InCarin henkilökunnalle koulutustaustasta riippumatta.

Koulutusohjelmassa on kahdenlaisia koulutuksia: tutkintoon tähtääviä sekä syventäviä.

Tutkintoon tähtäävät koulutukset toteutetaan yhteistyössä oppilaitosten kanssa, ja  koulutusnimikkeitä ovat ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto ja perustutkinto. Yhteistyökoulutuksissa on mahdollisuus työharjoitteluun sekä oppisopimuspaikkaan.

“Meidän täytyy alan työnantajana olla läsnä oppilaitosten arjessa, esitellä alaa sekä herättää mielenkiintoa sitä kohtaan. Otamme myös mielellämme oppisopimuksella töihin alanvaihtajia tai tekijöitä, joilla on taustalla jokin muu tutkinto”, Wiman kertoo.

Syventävät koulutukset puolestaan ovat ammattia tukevia pätevyyskoulutuksia InCarin olemassa olevalle henkilöstölle. Koulutukset järjestetään työajan puitteissa. Koulutusten tavoitteena on pitää henkilöstö ajan tasalla alan toimintatavoista sekä ylläpitää ammattiylpeyttä ja oman työn mielekkyyttä. Ammattitaito ja vastuullisuus ovat InCarin ydinarvoja, ja yrityksen kulttuuri tarjoaakin alan ammattilaisille osaamisen kehittämön, jossa omaa ammatti-identiteettiä on mahdollista vaalia ja kasvattaa.

“Uuden oppiminen on tärkeää, sillä alan kehitys kiihtyy, ja me haluamme pysyä kehityksessä mukana. Varsinkin vastuullisuus lisääntyy ja näkyy jo nyt työssä esimerkiksi materiaalien kierrätyksessä”, Wiman iloitsee. Kaikki InCarin työntekijät sitoutuvat vastuullisuuteen: esimerkiksi prosesseja kehittämällä varmistetaan, että autoala on vastuullisuuden kärjessä!

“Parasta InCarissa on mukava työporukka. Töihin on kiva tulla ja koko ajan oppii uutta. Uusi työpaikka tuntui hypyltä tuntemattomaan, mutta olen viihtynyt!”

– Petteri Kuokkanen

“Parasta InCarissa on helppous ja joustavuus. Töissä on helppo kommunikoida niin oman esimiehen kuin muun henkilöstön kanssa ja apua saa tarvittaessa monesta eri suunnasta.”

– Aleksi Näsänen

InCar järjestää koulutuksia ympäri Suomen sekä verkossa

InCarilla on yli 60 toimipistettä Suomessa. Koulutuksia järjestetään ympäri maata, korjaamoissa sekä yhteistyökoulujen tiloissa. Suunnitteilla on myös oma tila koulutuksia varten.

Lisäksi InCarilla on oma sähköinen verkko-oppimisympäristö Tietokorjaamo, jonka verkkokursseilla työntekijät voivat ajasta ja paikasta riippumatta syventää omaa ammatillista osaamistaan. Väyliä osaamisen kehittämiseen on siis tarjolla monipuolisesti.

“Koulutuspäivä on ollut hyödyllinen. On tärkeää, että jaamme valtakunnallisesti tietoa ja oppia. Jokaiselle osallistujalle tulee varmasti uutta tietoa ja toimintamalleja siitä, miten voi parantaa asiakkaan kokemusta. Esimerkiksi sähköistyminen lisääntyy ja se tuo mukanaan monta uutta asiaa.”

– Mikko Suomi

Jari Wiman toimii itse korikorjaajien kouluttajana. Viime kuukausien aikana hän on ollut kymmeniä päiviä kouluttamassa niin Raumalla, Lahdessa kuin Forssassakin.

Koulutukset ovat pitkälti käytännön teoriaa ja opiskeltavat aiheet räätälöidään aina tarpeen mukaan, sillä henkilöstössä on sekä konkareita että uusia tulokkaita. Koulutuspäiviin mahtuu esimerkiksi alumiinin oikaisua, muovikorjausta sekä niihin liittyviä varomääräyksiä.

“Varsinkin PDR-korjaukseen eli koukkukorjaukseen haluamme jatkossa InCarilla ja koulutuksissa keskittyä – se on tulevaisuutta”, Wiman sanoo.

InCar Akatemian koulutuksia tullaan järjestämään koko ajan enemmän. Koulutukset ovat keränneet hyvää palautetta. “Kun käymme ammattilaisten kanssa yhdessä asioita läpi, herää alan kannalta hyvää keskustelua ja kysymyksiä”, Wiman summaa. Alan edelläkävijänä InCarin tehtävä ja kunnia-asia on johtaa alaa uusiin uriin – kirjaimellisesti!