Laatu- ja ympäristöpolitiikka

Laatu

InCar Oy:n toiminta perustuu ammattitaitoiseen ja toimintaan sitoutuneeseen henkilöstöön, joka on yrityksemme tärkein voimavara. Asiakastyytyväisyys on meille erittäin tärkeää, joten noudatamme asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa tehtyjä sopimuksia tarkasti. Rehellisellä toiminnalla ja pitämällä lupauksista kiinni säilytämme asiakkaidemme luottamuksen.

InCar Oy:n tavoitteena on tarjota laadukkaita ja kustannustehokkaita korjaamopalveluja noudattamalla Suomen lain, tavarantoimittajien ja autotehtaiden vaatimuksia ja ohjeita. Kilpailukyvyn säilyttämiseksi kaikkia toimintoja seurataan ja kehitetään jatkuvasti.


Ympäristö

InCar Oy:n kustannustehokas ja laadukas toimintaperiaate huomioi myös globaalia tulevaisuutta ympäristön hyvinvoinnin kannalta. Ennen kaikkea InCar luo henkilöstölleen oikeanlaiset asenteet ylläpitämään ja parantamaan yhteistä ympäristöpolitiikkaamme. Henkilöstö perehdytetään tiedostamaan kestävän kehityksen vaatimukset, jotka kattavat niin energia- ja materiaalitehokkuuteen vaikuttavat tekijät, kuin aiheutuvien jätteiden käsittelyn ja loppusijoituksen.

Yritys noudattaa kaikkia toimintaan ja tuotteisiin liittyviä ympäristömääräyksiä. Koko henkilöstö sitoutuu kehittämään toimintaamme, tarvittaessa päivittämällä toimintametodeja, työvälineistöä ja ohjeistusta, jotta ympäristöön kohdistuva kuormitus olisi minimissään. InCar kannustaa myös yhteistyökumppaneitaan huomioimaan ympäristöasiat.