Rekisteri- ja tietosuojaseloste – InCar

InCar Oy:n asiakasrekisteriä koskeva tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

 • InCar Oy
 • Valimotie 9-11, 00380 Helsinki
 • Y-tunnus: 0829741-9

Rekisteriasioita hoitaa

Rekisterin nimi

InCar Oy:n sähköisten palvelujen käyttäjä- ja asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakastietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen, kehittäminen ja analysointi
 • asiakasviestintä
 • palvelun toteuttaminen
 • asiakastapahtumien varmentaminen
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • markkinointi
 • analysointi ja tilastointi

Asiakastietoja voidaan käsitellä myös InCar Groupiin kuuluvissa muissa suomalaisissa yhtiöissä.

Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin InCar Groupiin kuuluvien yhtiöiden yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä asiakasviestintään myös sähköisiä välineitä käyttäen, jos Asiakas on antanut tähän suostumuksen palvelua käyttäessään.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Asiakkaan nimi
 • Osoite, postinumero ja postitoimipaikka
 • Syntymäaika
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Mahdolliset luvat ja suostumukset
 • Asiakastietojen muutoshistoria
 • Asiakastunnisteita
 • Ajoneuvon rekisteritunnus ja muut asiakkaan ajoneuvosta antamat tiedot, kuten merkki, malli ja ensimmäinen käyttöönottovuosi
 • Ajoneuvon omistajan ja haltijan tiedot
 • Liikennevahinkoon liittyvät tiedot, kuten ajoneuvo(je)n vauriotiedot ja muiden osapuolien tiedot, vahingon ajankohta, vahingon sijainti ja vahingon olosuhteet. Lisäksi rekisterissä säilytetään vahinkoon liittyvien henkilövahinkojen, poliisitutkinnan ja vahingon todistajien tiedot
 • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan Asiakkaalta itseltään tai hänen luvallaan vakuutusyhtiöstä, asiakassuhteen aikana internetin kautta, asiakaspalvelutilanteissa, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. Nimi-, osoite- ja kuolintietojen päivityksiä voidaan saada myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Tietojen säännönmukainen luovutus

Rekisterinpitäjä luovuttaa Asiakkaan liikenne-, auto- tai lasivahinkotietoja ainoastaan Asiakkaan palvelussa ilmoittamille vahinkovakuutusyhtiöille, autovuokraamoille, InCar Partner korjaamoille sekä Evacar Autopalvelut Oy:n ja ALD Automotiven vahinkotietojen käsittelyyn määritetyille henkilöille.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, jos Asiakas on antanut tähän suostumuksen palvelua käyttäessään.

Tietojen siirto EU:n tai ETA.n ulkopuolelle

Asiakastietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. EU:n tai ETA:n ulkopuolisten kumppaneiden suhteen edellytämme EU-US Privacy Shield -sopimusta tai muuta tietosuoja-asetuksen mukaan hyväksyttyä tapaa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä InCar Groupin ja palvelutarjoajien palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja niitä hallinnoi IT-palvelutoimittaja tietoturvallisten periaatteiden mukaisesti.

Tarkastusoikeus, oikeus oikaista virheellinen tieto ja oikeus poistaa tiedot

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat kuluttaja-asiakasrekisterissä olevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikoissa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä, yleensä kahden viikon kuluttua pyynnön esittämisestä.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen markkinointiin tai profilointiin ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Asiakkaalla on myös oikeus esittää pyyntö henkilötietojensa poistamisesta asiakasrekisteristä. Kaikkea henkilötietoa ei välttämättä voida poistaa lainsäädännöllisten velvoitteiden vuoksi.

Henkilötietoja koskeva pyyntö (tarkastus, korjaus, poisto) tulee esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikoissa.

InCar Oy pidättää oikeuden päivittää tietosuojaselostetta palvelun kehityksen tai lainsäädännön muutosten vuoksi. Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

Evästeitä koskeva seloste

Käytämme sivustollamme evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”) toimintojen toteuttamiseen ja analytiikkaan. Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja.

Hyödynnämme Google Analyticsia mm. sivustomme käytön ja trendien analysointiin. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua.

Lisäksi käytämme sivustollamme Facebook-pikseliä, jonka avulla kerätään tietoa verkkosivun kävijöistä hyödynnettäväksi Facebook mainonnassa.

Chat-palvelumme Giosg käyttää myös evästeitä palvelun personointiin ja analytiikkaan.