InCar mukana Euroopanlaajuisessa ajoneuvodiagnostiikan kehityksessä – InCar

InCar mukana Euroopanlaajuisessa ajoneuvodiagnostiikan kehityksessä

Ajoneuvojen diagnostiikassa muutoksen tuulet

Vaihdettaessa puskuria, ajovaloa tai muuta komponenttia joudutaan tietoa usein tallentamaan auton tietokoneelle. Näitä ohjelmointeja ovat myös muun muassa ajoneston, turvalaitteiden sekä komponenttisuojauksen piirissä olevat ohjainlaitteet. Koodauksen lisäksi autojen tietoihin tallentuu erilaista dataa, joka liittyy vahinkotapahtumaan. Myös näiden lukeminen oleellinen osa korjaamoiden toimintaa vakuutusyhtiöyhteistyössä.

Uusi konsepti – Autojen etäkoodaus

InCar on ollut vuoden verran pilotoimassa merkkitestereillä tehtyjä ohjelmointeja uudella toimintamallilla ja saavuttanut tällä lähes 100 % omavaraisuuden ajoneuvon saattamiseksi kuntoon valmistajan ohjeiden mukaisesti. Konsepti, jolla ohjelmointeja tehdään, poikkeaa täysin perinteisestä merkkiliikkeiden toimintamallista ja InCar on ainoana yrityksenä Suomessa päässyt mukaan tutustumaan tulevaisuuden malliin. Ajoneuvoihin kytkettävillä etälukulaitteilla voidaan suorittaa koodaukset keskitetysti diagnostiikkakeskuksesta lähetettävällä datalla ja saada aina merkkiin kuin merkkiin tarvittavat uusimmat tiedot käyttöön reaaliajassa. Ajoneuvot voidaan koodata tällä tavalla kesken korjauksen muuta työtä keskeyttämättä ja tämä tulee näkymään myös korjausajoissa.

Monimerkkikorjaamot suuremmassa roolissa tulevaisuudessa

Uusi toimintamalli tulee laajentamaan monimerkkikorjaamoiden kyvykkyyttä korjata uusimmatkin autot ja InCar haluaa olla tässä suunnannäyttäjänä Suomessa. Onnistuneen pilotoinnin jälkeen InCar on nyt laajentamassa toimintamallia valtakunnalliseksi. ”Varmistamme myös tehokkuutemme ja kyvykkyytemme sähkö- ja hybridiautojen korjauksissa, mikä on iso osa tulevaisuuden liiketoimintaamme”, kertoo aluejohtaja Veli Waaramäki, joka on toiminut InCarilla hankkeen moottorina.