Yritysvastuu InCarilla – InCar

Yritysvastuu InCarilla

”Yritysvastuu tehdään eläväksi yhdessä. Siksi se nivoutuu luontevaksi osaksi jokaisen työntekijämme arkea ja ajattelutapaa. Yritysvastuu näkyy meillä vastuullisina valintoina jokapäiväisessä työssämme yhdessä sidosryhmiemme kanssa, juurruttamalla ympäristönäkökulma kaikkiin toimintoihimme ja vaalimalla taloudellista kivijalkaamme tulevat sukupolvet huomioiden. Tavoitteenamme on tuottaa asiakkaillemme toimialan vastuullisinta palvelua ja edistää yhteiskunnan kolariturvallisuutta uusinta teknologiaa hyödyntäen”

Marko Jussila, Toimitusjohtaja, InCar Oy

Yritysvastuun painopistealueet 2020-2023

Yritysvastuu on erottamaton osa strategiaamme luoden vankan pohjan kilpailukyvyllemme omat ja sidosryhmiemme tavoitteet yhteensovittamalla. Toteutamme yhteiskuntavastuuta tavoitteellisesti pienentämällä ympäristöjalanjälkeämme, varmistamalla henkilöstöllemme turvallisen ja terveellisen työskentely-ympäristön ja tuottamalla lisäarvoa yhteiskunnassa.

Ympäristöjalanjäljen pienentäminen

Ympäristövastuu kulkee punaisena lankana tuotantoketjumme läpi ja viitoittaa vahvasti prosessikehitystämme. Pienennämme ympäristöjalanjälkeämme panostammalla mm. materiaalitehokkuuteen sekä optimoimalla jätehuoltoa, kierrätys- ja hyötykäyttöastettamme. Tuemme kiertotaloutta myös tehostamalla hyötyosien käyttöä ja niiden korjaamista. Panostamme myös kiinteistöjemme energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian käyttöön. Mahdollistamme henkilöstöllemme vastuulliset valinnat arjessa valmentamalla heidät kestävän kehityksen vaatimuksiin omissa rooleissaan läpi organisaation. Noudatamme tarkasti myös kaikkia toimintaamme ja käyttämiimme tuotteisiin liittyviä ympäristömääräyksiä. Valjastamme koko henkilöstömme osaamisen toimintamalliemme, työvälineistömme ja ohjeistuksiemme kehittämiseen, jotta ympäristöön kohdistuva kuormitus saataisiin minimoitua. Autamme myös sidosryhmiämme onnistumaan omissa ympäristötavoitteissaan.

Peltiseppänä InCarilla työskentelevä Aleksi Mastosalo kertoo, että ympäristövastuu näkyy myös päivittäisessä työnkuvassa. “Kyllähän siitä hyvä fiilis tulee, kun tietää että pyritään kuormittamaan ympäristöä yhtään lisää. Sen lisäksi tavat joilla vähennämme kuormitusta ovat itsellenikin mieluisia, sillä kyllähän sitä tällä alalla mieluummin korjaa aina kuin vaihtaa osia uusiin.”, kuvailee Aleksi.

Henkilöstön hyvinvoinnin turvaaminen

Henkilöstökokemuksemme keskiössä on osallistava ja luottamukseen pohjautuva yrityskulttuuri, jossa jokainen meistä saa tilaa kehittää omia vahvuuksiaan ja yhteistä toimintaamme. Jatkuva oppiminen yhdessä innovoiden ja erilaisia tulokulmia arvostaen mahdollistavat vahvan perustan kasvullemme osaavan ja ammattiylpeän henkilöstön voimin. Pidämme henkilöstömme osaamista aikaansa edellä monipuolisin osaamisen kehittämisen keinoin mm. InCar-akatemia toiminnallamme. Jotta jokainen meistä pääsisi töistä turvallisesti kotiin, tunnistamme yhdessä aktiivisesti muuttuvan toimintaympäristömme riskitekijöitä ja opimme suojautumaan niiltä. Haluamme mahdollistaa yksilöllisiä urapolkuja ja kuljemme työntekijöidemme rinnalla elämän kaaren eri vaiheissa joustavin työehdoin. Esimiehemme kohtaavat osaajamme kasvollisesti ja luovat heille omalta osaltaan parhaimmat mahdolliset onnistumisen edellytykset arjessa. Siksi pystymme työllistämään tulevaisuuden osaajat asiakkaidemme eduksi.

Nykyisin tuotantojohtajana työskentelevä Tino Honkaniemi tietää, ettei InCar jätä yksin vaikeassakaan tilanteessa. “Olin työskennellyt InCarilla peltiseppänä lähes viisi vuotta, kun loukkasin käteni. Loukkaantumisen seurauksena en voinut enää jatkaa työtäni peltiseppänä. InCar tarjosi minulle mahdollisuutta siirtyä työnjohtoon. Sittemmin olen kouluttautunut syvemmälle alaan, ja siirtynyt korjaamopäällikön pestin kautta nykyiseen toimenkuvaani prosessien kehityspäälliköksi”, taustoittaa Honkaniemi.

Aktiivisesti vastuullinen toimija yhteiskunnassa

Tavoitteena on tarjota laadukkaita ja kustannustehokkaita korjaamopalveluja noudattamalla Suomen lakia ja tavarantoimittajien sekä autotehtaiden vaatimuksia. Kilpailukyvyn säilyttämiseksi auditoimme ja kehitämme aktiivisesti kaikkia toimintojamme. Kehittämällä aktiivisesti korjaamoidemme laatua pystymme edistämään kolariturvallisuutta myös koko yhteiskunnassa. Olemme kotimainen ja valtakunnallinen työnantaja, josta kannamme ylpeydellä meille myönnettyä avainlippumerkkiä.

Toimimme hyvän hallintotavan, eettisten ohjeiden sekä tietosuoja- ja tietoturvaohjeiden mukaisesti. Sitoudumme myös kaikessa toiminnassamme noudattamaan toimintaamme liittyviä viranomaismääräyksiä ja työehtosopimuksia. Ensiluokkainen ja vaivaton asiakaskokemus on kaiken toimintamme perusta, siksi noudatamme asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa tehtyjä sopimuksia tarkasti ja haluamme ylittää heidän odotuksensa. Rehellisellä toiminnalla ja pitämällä lupauksistamme kiinni säilytämme asiakkaidemme ja sidosryhmiemme luottamuksen.