Korjausprosentilla kulutuskrapulaa vastaan – InCar

Korjausprosentilla kulutuskrapulaa vastaan

Kyllähän jokainen sen tietää, että mitä vähemmän tarvitaan uutta, sitä vähemmän ympäristö rasittuu. Luonnonvarapula on todellinen ja joka vuosi maapallon ylikulutuspäivä saapuu aikaisemmin. Se kertoo meille, että kaikkien tahojen on kiinnitettävä huomiota luonnonvarojen käyttöön. Parhaiten tämä onnistuu siten, että raaka-aineiden käyttöön kiinnitetään huomiota alusta asti: korjataan, käytetään uudelleen ja muokataan omiin tarpeisiin sopivaksi. Vaikka omassa elämässään voi tehdä vapaasti parempia valintoja, kalpenevat yksilön valintojen vaikutukset yritysmaailman päätösten rinnalla. 

Tästä syystä me kiinnitämme huomiota korjausprosenttiin. Korjausprosentti tarkoittaa sitä, miten paljon meille vauriokorjattavaksi tulevissa autoissa korjataan osia sen sijaan, että ne korvattaisiin uudella. Jo pelkästään vuoden 2022 ensimmäisen kvartaalin lukuja katsomalla nähdään, että InCarin korjausprosentti on 65 %. Toisin sanoen reippaasti yli puolet meille tulevista vaurioista sisältävät korjausta eli käsityötä, vähentäen samalla tarvetta neitseellisten materiaalien käytölle. Alalla puhutaan yleisesti, että aikojen kuluessa korjaustaidot ovat jääneet kenties vähemmälle huomiolle. Asiakkaiden odotukset vauriokorjaamisen nopeudelle ovat kiristyneet, joten aikaakin säästetään korvaamalla osia helposti täysin uusiin korjaamisen sijaan. Kuitenkin tähtäämällä entistä korkeampaan korjausprosenttiin säästetään materiaaleja, ympäristöä ja monesti jopa asiakkaan euroja. Esimerkiksi muovijätteen määrään voidaan vaikuttaa hyvin tehokkaasti korjaamalla puskureita laadukkaasti.

Ympäristötietoinen toiminta ja avoimuus ovat tärkeitä myös yhteistyökumppaneillemme. Yritykset, jotka haluavat mahdollisimman monen yhteistyökumppaninsa noudattavan samankaltaisia vihreitä arvoja voivat huoletta asioida kanssamme. Tiedottamalla toiminnastamme ja kasvattamalla korjausprosenttiamme näytämme olevamme aidosti kiinnostuneita ja valmiita sitoutumaan nykyaikaisiin arvoihin. Kestävät bisnesmallit luovat vankan pohjan tulevaisuuden liiketoiminnalle, jonka avulla voimme rakentaa jatkuvasti kehittyvän, paremman ja vastuullisemman InCarin. 

Ronja Järvelä

harjoittelija, vastuullisuustiimi

Kirjoittaja opiskelee kestävää kehitystä Hämeen ammattikorkeakoulussa ja on kovan luokan teeharrastaja.